• Llogi'r Gym
  • Llogi'r Gym
  • Llogi'r Gym
  • Llogi'r Gym

Llogi'r Gym

Gellir llogi Clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn yn achlysurol.

Neuadd 2, tua maint: 12m x 13m.

Holwch am fanylion pellach.