• Sesiynau Gwyliau Gymnasteg

Sesiynau Gwyliau Gymnasteg

Mae dosbarthiadau tymor Dreigiau'r Dyffryn yn stopio ar gyfer egwyl y Nadolig ddydd Iau 17eg Rhagfyr, ond byddwn yn cynnal dosbarthiadau Gwyliau Nadolig ychwanegol o ddydd Llun 21 - Mercher 23 Rhagfyr.

Bydd angen i gymnastwyr sy'n mynychu'r dosbarth trwy'r dydd ddod â chinio a siwmper Nadolig. Byddwn yn cynnig cymysgedd o gymnasteg a hwyl a gemau yn ystod y dydd.

Nid yw'r dosbarthiadau hyn wedi'u cynnwys yn eich taliad debyd uniongyrchol misol a bydd angen i gymnastwyr clwb sy'n dymuno mynychu gyrru neges at Dreigiau'r Dyffryn ar Facebook neu e-bost.Bydd rheolau pellhau covid yn berthnasol i bob sesiwn.

Term time classes at Dreigiau'r Dyffryn stop for the Christmas break on Thurs 17th December, but we will be running additional Christmas Holiday classes on Mon 21st – Wed 23rd December.

Gymnasts attending the all-day class will need to bring a packed lunch & Christmas jumper. We will be offering a mix of gymnastics coaching & fun and games during the day.

These optional classes are not included in your monthly direct debit payment and registered club gymnasts wishing to attend will need to book by contacting Dreigiau'r Dyffryn on Facebook or email.

Covid distancing rules will apply to all sessions.

Date & Time

Class

Suitable For Gymnasts Attending

Price

Monday 21/12/2020

9:00am-3:00pm

Christmas all day session

Anyone (12 places available)

£20.00

Monday 21/12/2020

3:15pm-4:15pm

1hr Gymnastics session

Gymnasts attending (24 places available)

 • Monday 4pm-5pm
 • Wednesday 4pm-5pm
 • Wednesday 5pm-6pm
 • Thursday 4pm-5pm
 • Thursday 5pm-6pm

£5.00

Monday 21/12/2020

4:30pm-5:30pm

1hr Gymnastics session

Gymnasts attending (24 places available)

 • Monday 6pm-8pm
 • Tuesday 6pm-8pm
 • Wednesday 6pm-8pm
 • Thursday 6pm-7pm
 • Thursday 6pm-8pm

£5.00

Monday 21/12/2020

5:30pm-7:00pm

1.5hr Gymnastics session

Gymnasts attending (12 places available)

 • Monday 7pm-8pm
 • Tuesday 5pm-8pm
 • Wednesday 4pm-7pm
 • Thursday 4pm-6pm

£7.00

Date & Time

Class

Suitable For Gymnasts Attending

Price

Tuesday 22/12/2020

9:00am-3:00pm

Christmas all day session

Anyone (12 places available)

£20.00

Tuesday 22/12/2020

3:30pm-4:30pm

1hr Gymnastics session

Gymnasts attending (24 places available)

 • Monday 4pm-6pm
 • Monday 5pm-7pm
 • Tuesday 4-pm-6pm

£5.00

Tuesday 22/12/2020

4:30pm-6:00pm

1.5hr Gymnastics session

Gymnasts attending (12 places available)

 • Monday 7pm-8pm
 • Tuesday 5pm-8pm
 • Wednesday 4pm-7pm
 • Thursday 4pm-6pm

£7.00

Date & Time

Class

Suitable For Gymnasts Attending

Price

Wednesday 23/12/2020

9:00am-3:00pm

Christmas all day session

Anyone (12 places available)

£20.00