• Hyfforddiant Gymnasteg 1:1

Hyfforddiant Gymnasteg 1:1

Sesiynau hyfforddi arbennig 1 awr ar gyfer unrhyw gymnast sydd eisiau gweithio ar sgil gymnasteg penodol ar sail 1: 1. Addysgir sesiynau gan Sophie.

Addas ar gyfer

  • Gymnastwyr brwdfrydig sydd eisiau gwella eu sgiliau gymnasteg mewn amgylchedd 1: 1.

Pryd

  • Mawrth 4:00h.y - 5:00y.h.