• Sesiynau Gymnasteg Rhiant a 'Toddler'

Sesiynau Gymnasteg Rhiant a 'Toddler'

Bydd ein sesiynau gymnasteg rhieni a 'toddler' newydd yn caniatáu i chi a'ch plentyn bach gymryd rhan mewn sesiwn gymnasteg strwythuredig gyda'ch gilydd.

Bydd y sesiynau hwyliog hyn yn cynnwys gemau a chwarae rhydd, ond yn bwysicaf oll gymnasteg strwythuredig ar gyfer plant bach sydd ddim yn hollol barod i ddechrau ein sesiynau gymnasteg ar eu pen eu hunain.

Yn addas ar gyfer plant bach actif (hyd at 5 oed) sy'n gallu dilyn cyfarwyddiadau sylfaenol a chymryd rhan gydag eraill mewn gweithgaredd grŵp.

  • Mae ein sesiynau'n rhedeg bob dydd Mawrth 10:00 yb - 11: 00yb (amser newydd).
  • Sicrhewch eich bod yn archebu cyn Dydd Mawrth.
  • Bydd angen i rhieni gofrestru isod er mwyn ymuno â phob sesiwn.
  • Talu wrth y drws gyda cherdyn ar y diwrnod (taliad digyswllt yn unig): £5.00 y sesiwn (1 rhiant + 1 plentyn).

Sesiynau Gymnasteg Rhiant a 'Toddler' - Lleoedd ar Gael

Dyddiad ac Amser Lleoedd ar Gael
26-10-2021 10:00 am 14

Ffurflen Archebu