• Sesiynau Gymnasteg Rhiant a 'Toddler'

Sesiynau Gymnasteg Rhiant a 'Toddler'

Bydd ein sesiynau gymnasteg rhieni a 'toddler' newydd yn caniatáu i chi a'ch plentyn bach gymryd rhan mewn sesiwn gymnasteg strwythuredig gyda'ch gilydd.

Bydd y sesiynau hwyliog hyn yn cynnwys gemau a chwarae rhydd, ond yn bwysicaf oll gymnasteg strwythuredig ar gyfer plant bach sydd ddim yn hollol barod i ddechrau ein sesiynau gymnasteg ar eu pen eu hunain.

Yn addas ar gyfer plant bach actif (hyd at 5 oed) sy'n gallu dilyn cyfarwyddiadau sylfaenol a chymryd rhan gydag eraill mewn gweithgaredd grŵp.

• Mae ein sesiynau'n rhedeg bob dydd Mawrth 9:00 yb -10: 00yb.
• Bydd angen i rhieni gofrestru isod er mwyn ymuno â phob sesiwn.
• Talu wrth y drws gyda cherdyn ar y diwrnod (taliad digyswllt yn unig): £ 5.00 y sesiwn (1 rhiant + 1 plentyn).

Sesiynau Gymnasteg Rhiant a 'Toddler' - Lleoedd ar Gael

Dyddiad ac Amser Lleoedd ar Gael
27-07-2021 05:00 pm 13

Ffurflen Archebu