• Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
Cymraeg English

Clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn

Newyddion

Sesiynau Gwyliau Haf 2024

07/07/24

Trwy'r dydd, sgwad, sesiynau gymnasteg 1:1 a chwarae rhydd.

Lluniau Carnifal Bethesda 2024

20/05/24

Diwrnod anhygoel yn Carnifal Bethesda 2024 ddoe. Da iawn tîm Dreigiau’r Dyffryn. Diolch i'r holl hyfforddwyr a wirfoddolodd eu hamser, yr holl rieni a ddaeth â'u gymnasts ac wrth gwrs, y gymnasts am gynnal sioe anhygoel.

Cystadleuaeth Pencampwriaeth Clwb 2024

06/05/24

Mae hwn yn gyfle gwych i gymnasts “roi cynnig arni” mewn cystadleuaeth clwb cyfeillgar (dim ond ar gyfer ein gymnasts clwb) yn y gym ym Methesda. Mae'r gystadleuaeth yn agored i gymnasts o bob sesiwn a phob oed (gan gynnwys ein gymnasts 3 oed).

Dyddiadau a Sesiynau Gwyliau Pasg 2024

20/02/24

Dyddiadau Tymor: Sesiwn gampfa tymor y Gwanwyn diwethaf dydd Iau 21ain Mawrth 2024.


FFURFLEN GOFRESTRU BLAS AM DDIM

Cofrestrwch yma am sesiwn blasu am ddim gyda Dreigiau'r Dyffryn.

Cofrestrwch Gymnast


COFRESTRIAD GYMNAST

 1. Rhaid i gymnastwyr fod dros 3 oed i fynychu sesiynau.
 2. Cysylltwch â'r clwb yn gyntaf i wirio argaeledd.
 3. Gwahoddir gymnastwyr i sesiwn blas am ddim gyda'r clwb.
 4. Ar ôl y sesiwn blas anfonir atoch:
  - Dolen i'r ffurflen gofrestru gymnast.
  - Cyswllt â chyfarwyddiadau debyd uniongyrchol ar gyfer casglu aelodaeth clwb blynyddol (£10) a ffioedd hyfforddi misol o £21.68/mis am un awr yr wythnos neu £40.66/mis am 2 awr yr wythnos (gan ddechrau'r wythnos ganlynol). 
  - Dolen i ymuno â'ch plentyn gyda Gymnasteg Cymru fel gymnastwr hamdden (£19 y flwyddyn).

Gweler gwybodaeth ffioedd aelodaeth Gymnasteg Cymru.

Cofrestrwch Gymnast

Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf o Dreigiau'r Dyffryn.

Ffurflen Ymuno

Defnyddiwch y ffurflen hon i ymuno â Chlwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.

Baby Gym

Awr lawn o chwarae meddal yn ein cyfleuster gymnasteg llawn offer ym Methesda - a chyfle i gwrdd a sgwrsio gyda rhieni eraill.

Sesiynau Gymnasteg

Darganfyddwch am yr amrywiaeth o sesiynau Gymnasteg yng Nghlwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.

Adnodda

Mae clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn yn gyfleuster hyfforddi cofrestredig Gymnasteg Cymreig wedi'i gyfarparu'n llawn. Mae gennym yr offer canlynol ar gael:

Cysylltwch

Contact Clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.


Dilynwch Ni