• Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
 • Hafan
Cymraeg English

Clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn

Newyddion

Dyddiadau a Sesiynau Gwyliau Pasg 2024

20/02/24

Dyddiadau Tymor: Sesiwn gampfa tymor y Gwanwyn diwethaf dydd Iau 21ain Mawrth 2024.

Sesiynau 1/2 Tymor Chwefror 2024

22/01/24

Peidiwch ag anghofio, sesiynau gymnasteg arferol 4yp - 8yh dros hanner tymor 12fed - 15fed Chwefror.

Ffurflen Adborth/Adolygu

11/01/24

Rydym yn ychwanegu tudalen o adolygiadau gan rieni (neu gymnasts) i'n gwefan, cymerwch funud i gyflwyno eich adolygiad i Dreigiau'r Dyffryn (yn Gymraeg neu Saesneg).

Gwobrau Clwb Blynyddol 2023

29/12/23

Mae ein hyfforddwyr wedi dewis gymnasts y clwb yn ofalus sydd wedi rhagori eleni. Rydym yn gyffrous iawn eu gweld yn cael eu cyflwyno â thlysau wedi'u dyfarnu o dan y penawdau canlynol...


FFURFLEN GOFRESTRU BLAS AM DDIM

Cofrestrwch yma am sesiwn blasu am ddim gyda Dreigiau'r Dyffryn.

Cofrestrwch Gymnast


COFRESTRIAD GYMNAST

 1. Rhaid i gymnastwyr fod dros 3 oed i fynychu sesiynau.
 2. Cysylltwch â'r clwb yn gyntaf i wirio argaeledd.
 3. Gwahoddir gymnastwyr i sesiwn blas am ddim gyda'r clwb.
 4. Ar ôl y sesiwn blas anfonir atoch:
  - Dolen i'r ffurflen gofrestru gymnast.
  - Cyswllt â chyfarwyddiadau debyd uniongyrchol ar gyfer casglu aelodaeth clwb blynyddol (£10) a ffioedd hyfforddi misol o £21.68/mis am un awr yr wythnos neu £40.66/mis am 2 awr yr wythnos (gan ddechrau'r wythnos ganlynol). 
  - Dolen i ymuno â'ch plentyn gyda Gymnasteg Cymru fel gymnastwr hamdden (£19 y flwyddyn).

Gweler gwybodaeth ffioedd aelodaeth Gymnasteg Cymru.

Cofrestrwch Gymnast

Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf o Dreigiau'r Dyffryn.

Ffurflen Ymuno

Defnyddiwch y ffurflen hon i ymuno â Chlwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.

Baby Gym

Awr lawn o chwarae meddal yn ein cyfleuster gymnasteg llawn offer ym Methesda - a chyfle i gwrdd a sgwrsio gyda rhieni eraill.

Sesiynau Gymnasteg

Darganfyddwch am yr amrywiaeth o sesiynau Gymnasteg yng Nghlwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.

Adnodda

Mae clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn yn gyfleuster hyfforddi cofrestredig Gymnasteg Cymreig wedi'i gyfarparu'n llawn. Mae gennym yr offer canlynol ar gael:

Cysylltwch

Contact Clwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.


Dilynwch Ni