• Ffurflen Ymuno

Ffurflen Ymuno

Defnyddiwch y ffurflen hon i ymuno â Chlwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.

  1. Rhaid i pob gymnast gofrestru cyn dechrau hyfforddi gyda'r clwb.
  2. Bod ag aelodaeth Gymnasteg Brydeinig gyfredol.
  3. Oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol, bydd dosbarthiadau yn gyfyngedig i grwpiau o 12, felly bydd lleoedd yn brin.

Cyn cychwyn sesiynau gymnasteg, byddwn yn e-bostio dolen atoch i sefydlu debyd uniongyrchol ar gyfer casglu:

  • Ffi ymuno o £ 10 ar gyfer pob gymnast
  • Taliadau ffioedd gymnasteg fisol

Bydd taliadau yn cael ei gymud gan GoCardless. Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn derbyn taliadau gydag arian parod, cerdyn na siec.