• Ffurflen Ymuno

Ffurflen Ymuno

Defnyddiwch y ffurflen hon i ymuno â Chlwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.

  1. Rhaid i pob gymnast gofrestru cyn dechrau hyfforddi gyda'r clwb.
  2. Bod ag aelodaeth Gymnasteg Brydeinig gyfredol.
  3. Rydym yn cynnig hyfforddiant gymnasteg rheolaidd am 41 wythnos y flwyddyn, ond bydd y fisoedd yn cael eu lledaenu dros daliadau debyd uniongyrchol 12 mis.
  4. Mae'r dosbarthiadau'n dod i ben am 11 wythnos o'r flwyddyn: Nadolig (2 wythnos), Pasg (2 wythnos), tymor yr haf 1/2 tymor (1 wythnos) ac egwyl yr haf (6 wythnos).
  5. Bydd sesiynau gymnasteg gwyliau hefyd ar gael yn ôl y blynyddoedd blaenorol ond nid ydynt yn cael eu cynnwys yn y ffioedd hyfforddi misol.

Cyn cychwyn sesiynau gymnasteg, byddwn yn e-bostio dolen atoch i sefydlu debyd uniongyrchol ar gyfer casglu:

  • Ffi ymuno o £ 10 ar gyfer pob gymnast
  • Taliadau ffioedd gymnasteg fisol

Bydd taliadau yn cael ei gymud gan GoCardless. Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn derbyn taliadau gydag arian parod, cerdyn na siec.