• Amserlen
  • Amserlen
Cymraeg English

Amserlen

Dydd Sesiwn Amser
Llun Recreation 4:00pm - 5:00pm
Recreation 5:00pm - 6:00pm
Little Leopards 4:00pm - 6:00pm
Middle Dragons Squad 6:00pm - 8:00pm
Powerful Panthers 6:00pm - 8:00pm
Mawrth All Squads
Mini, Middle & Mighty Dragons
4:00pm - 7:00pm
Freestyle 6:00pm - 8:00pm
Tumble Session 7:00pm - 8:00pm
Sesiynau Ysgol Uwchradd 8:00pm - 9:00pm
Mercher Recreation 4:00pm - 5:00pm
Recreation 5:00pm - 6:00pm
Mini Dragons Squad 4:00pm - 6:00pm
Powerful Panthers 6:00pm - 8:00pm
Middle & Mighty Squads 6:00pm - 9:00pm
Iau Recreation 4:00pm - 5:00pm
Recreation 5:00pm - 6:00pm
Boys 4:00pm - 6:00pm
Recreation 6:00pm - 7:00pm
Recreation 7:00pm - 8:00pm
Mighty Dragons Squad 6:00pm - 8:00pm
Gwener - -
Sadwrn - -
Sul - -
  • Rydym yn cynnig hyfforddiant gymnasteg rheolaidd am 41 wythnos y flwyddyn, ond bydd y fisoedd yn cael eu lledaenu dros daliadau debyd uniongyrchol 12 mis.
  • Mae'r dosbarthiadau'n dod i ben am 11 wythnos o'r flwyddyn: Nadolig (2 wythnos), Pasg (2 wythnos), tymor yr haf 1/2 tymor (1 wythnos) ac egwyl yr haf (6 wythnos).
  • Bydd sesiynau gymnasteg gwyliau hefyd ar gael yn ôl y blynyddoedd blaenorol ond nid ydynt yn cael eu cynnwys yn y ffioedd hyfforddi misol.