• Newyddion
  • Newyddion
Cymraeg English

Newyddion

Dyddiadau a Sesiynau Gwyliau Pasg 2024

20/02/24

Dyddiadau Tymor: Sesiwn gampfa tymor y Gwanwyn diwethaf dydd Iau 21ain Mawrth 2024.

Sesiynau 1/2 Tymor Chwefror 2024

22/01/24

Peidiwch ag anghofio, sesiynau gymnasteg arferol 4yp - 8yh dros hanner tymor 12fed - 15fed Chwefror.

Ffurflen Adborth/Adolygu

11/01/24

Rydym yn ychwanegu tudalen o adolygiadau gan rieni (neu gymnasts) i'n gwefan, cymerwch funud i gyflwyno eich adolygiad i Dreigiau'r Dyffryn (yn Gymraeg neu Saesneg).

Gwobrau Clwb Blynyddol 2023

29/12/23

Mae ein hyfforddwyr wedi dewis gymnasts y clwb yn ofalus sydd wedi rhagori eleni. Rydym yn gyffrous iawn eu gweld yn cael eu cyflwyno â thlysau wedi'u dyfarnu o dan y penawdau canlynol...

Lluniau Sioe Nadolig 2023

23/12/23

Defnyddiwch y ffurflen hon i archebu lluniau sioe Nadolig 2023.

Tocynnau Sioe Nadolig 2023

04/12/23

Dyddiadau'r Sioe: Dydd Mercher 20fed o Rhagfyr. Dydd Iau 21ain o Rhagfyr.

3ydd Penblwydd!

23/11/23

3 flynedd o Glwb Gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn. Diolch i'r holl rieni, hyfforddwyr a gymnastwyr sy'n gwneud hyn yn bosib, ni allwn wneud hyn heb y chi!.

Dyddiadau I'ch Dyddiadur Nadolig 2023

13/11/23

Plant Mewn Angen. Dyddiadau: 13eg - 16eg Tachwedd. Gwisgwch byjamas, plis dewch a chacennau i'w gwerthu & £ i brynu!

Dyddiadau i'ch Dyddiadur

23/10/23

Calan Gaeaf: Dyddiadau: 30 Hydref - 2 Tachwedd (amserau sesiynau fel arfer yr wythnos 1/2 tymor).....

Yswiriant Gymnasteg Cymru

01/10/23

Mae Gymnasteg Cymru yn mynd trwy rai datblygiadau newydd cyffrous - gan ddechrau gyda system aelodaeth newydd a pholisïau yswiriant ar gyfer ei haelodau. O Hydref 1af, bydd aelodau Dreigiau'r Dyffryn yn derbyn gwasanaethau yswiriant gan Gymnasteg Cymru (nid Gymnasteg Prydain).