• Dosbarthiadau Gymnasteg

Dosbarthiadau Gymnasteg

Dosbarth Rec

Sesiynau gymnasteg awr, lle gallwch roi cynnig ar yr holl offer yn y gampfa mewn ffordd ddiogel ond pleserus.

Dosbarth Datblygiad 2 Awr

Dosbarth gymnasteg gwahodd yn unig lle gall gymnastwyr iau ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd mwy strwythuredig.

Dosbarth Dechreuwyr 2 Awr

Sesiynau gymnasteg dwy awr ar gyfer gymnastwyr sydd eisiau amser hyfforddi ychwanegol. Sesiwn wedi rhannu yn gyfartal rhwng y llawr a'r offer.

Dosbarth Canolradd 2 Awr

Sesiynau gymnasteg dwy awr ar gyfer gymnasteg lefel ganolradd sydd eisiau amser hyfforddi ychwanegol. Sesiwn wedi rhannu yn gyfartal rhwng y llawr a'r offer.

Dosbarth Gymnasteg Uwch

Dosbarth tair awr ar gyfer gymnastwyr sy'n barod i weithio ar lefel uwch, gan gynnwys cystadlaethau.

Sgwad Gymnasteg

Maint dosbarthiadau llai yn caniatáu hyfforddiant mwy penodol, wedi'i seilio ar unigolion, ar gyfer gymnastwyr uwch.

Gymnasteg Freestyle

Mae ein dosbarth Freestyle yn gyfuniad o gymnasteg draddodiadol, sgiliau acrobatig a 'parkour'. Mae'r dosbarth hyn yn llai strwythuredig, oherwydd gallwch chi ddewis y sgiliau rydych chi am eu dysgu.

Dosbarth Tumble

Dosbarth gymnasteg yn benodol ar gyfer gymnastwyr sydd eisiau ganolbwyntio ar wella eu sgiliau tumble.

Hyfforddiant Gymnasteg 1:1

Sesiynau hyfforddi arbennig 1 awr ar gyfer unrhyw gymnast sydd eisiau gweithio ar sgil gymnasteg penodol ar sail 1: 1. Addysgir sesiynau gan Sophie.

Amserlen

Gweld amserlen dosbarthiadau gymnasteg Dreigiau'r Dyffryn.