• “Pwll” Leotard Clwb
Cymraeg English

“Pwll” Leotard Clwb

Mae Bethesda Wholefood Co-Op wedi rhoi hwb i “bwll leotard” clwb Dreigiau’r Dyffryn gyda rhywfaint o arian cychwynnol i brynu rhai o leotards y clwb. Diolch enfawr am y gefnogaeth gan Bethesda Wholefood Co-op. Diolch!

Mae'r leotards ar gael i gymnastwyr gan deuluoedd sy'n wynebu anawsterau yn yr hinsawdd economaidd bresennol ac ni ellir eu benthyca dim cwestiynau (yn amodol ar gael eu dychwelyd i'r “pwll” pan fyddant wedi tyfu'n rhy fawr). Ar y pwynt hwn mae’r meintiau/niferoedd sydd ar gael yn gyfyngedig iawn, ond mae’n ddechrau gwych!

Rydym hefyd yn gobeithio y bydd rhieni sydd wedi prynu leotard clwb hefyd yn ystyried rhoi leotard sydd wedi tyfu'n rhy fawr i'r “pwll” gan gynyddu'r nifer sydd ar gael i aelodau a fyddai'n elwa o'ch caredigrwydd.

Cysylltwch â Dreigiau'r Dyffryn am fwy o fanylion.

Maint Leotard (merched) Ar Gael
24 0
26 1
28 2
30 0
32 0
34 0
36 0
38 0
40 0