• Newydd! Baby Gym Dreigiau'r Dyffryn
  • Newydd! Baby Gym Dreigiau'r Dyffryn

Newydd! Baby Gym Dreigiau'r Dyffryn

Newydd! Awr lawn o chwarae meddal yn ein cyfleuster gymnasteg llawn offer ym Methesda - a chyfle i gwrdd a sgwrsio gyda rhieni eraill.

Oed

  • Ar gyfer pob oed hyd at 5 oed.
  • Rhaid i rieni oruchwylio eu plant eu hunain bob amser.

Dyddiau

  • Dydd Iau 10yb - 11yb
  • Dydd Gwener 10yb - 11yb

Pris