• Cystadleuaeth Championship Clwb Dreigiaur Dyffryn gyntaf. Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022

Cystadleuaeth Championship Clwb Dreigiaur Dyffryn gyntaf. Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022

Dyddiad i'ch dyddiadur.

Dyma’r dyddiad ar gyfer ein Cystadleuaeth Championship Clwb Dreigiaur Dyffryn gyntaf. Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022 (amseroedd i ddilyn).

Mae hwn yn gyfle gwych i gymnastwyr gael cystadleuaeth cyfeillgar (dim ond ar gyfer ein gymnastwyr clwb yw hwn).

Mae'r gystadleuaeth yn agored i gymnastwyr o bob sesiwn ac o bob oed. Bydd gymnastwyr yn ymarfer eu ‘routines’ cyn y gystadleuaeth fel eu bod wedi cael amser i baratoi; i'r rhai fydd yn gystadleuaeth gyntaf I nhw.

Bydd aelodau'r teulu yn gallu gwylio eu plant yn cystadlu. Bydd gennym raffl, cacennau, lluniaeth a hwdis cystadleuaeth ar werth.

Y tâl mynediad ar gyfer pob gymnast yw £5.00 (na ellir ei ad-dalu) a fydd yn cael ei gasglu trwy ddebyd uniongyrchol.

Cadarnhewch eich presenoldeb trwy e-bost neu Facebook Messenger erbyn dydd Gwener 10 fed o Mehefin.

Gobeithiwn y bydd pob rhiant yn annog gymnastwyr i gystadlu a chefnogi'r digwyddiad hwn.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Amseroedd Cystadleuaeth Championship Clwb