• Dyddiadau I'ch Dyddiadur Nadolig 2023
Cymraeg English

Dyddiadau I'ch Dyddiadur Nadolig 2023

Plant Mewn Angen

  • Dyddiadau: 13eg - 16eg Tachwedd.
  • Gwisgwch byjamas, plis dewch a chacennau i'w gwerthu & £ i brynu!
  • Mae 50% o arian yn mynd i Blant Mewn Angen / 50% i brynu offer i Derwen sy'n defnyddio ein gym bob wythnos.

Sioe Nadolig

  • Dyddiadau: 6pm Dydd Mercher 20fed Dydd Iau 21 Rhagfyr (eich diwrnod/au a'ch amseroedd i'w cadarnhau).
  • Linc am docynnau i ddilyn!!

Dyddiadau Tymhorau

  • Wythnos olaf sesiynau: 18 Rhagfyr - 21 Rhagfyr.
  • Tymor y Gwanwyn yn dechrau 2024: Dydd Llun 8 Ionawr.
13/11/23