• Gwobrau Clwb Blynyddol 2021

Gwobrau Clwb Blynyddol 2021

Gwobrau Clwb Blynyddol.

Mae ein hyfforddwyr wedi dewis gymnasts y clwb yn ofalus sydd wedi rhagori eleni.

Rydym yn gyffrous iawn eu gweld yn cael eu cyflwyno â thlysau wedi'u dyfarnu o dan y penawdau canlynol:

 • Gymnast y Flwyddyn
 • Gymnastwr Mwyaf Ymroddedig
 • Gymnast sydd wedi Datblygu Fwyaf
 • Olaf i Adael
 • Ethos Tim Fwyaf
 • Gwbor AAA – ‘Amazing Attitude Award’
 • ‘Little Miss/Mr Sunshine’
 • Helpwr y Flwyddyn
 • Gymnat sydd yn Sefyll Allan
 • Gymnast Newydd gorau
 • Gymnast Mwyaf Penderfynol

Cyhoeddir enillwyr yn ystod sesiynau bob nos yr wythnos nesaf.

Gymnast Sydd yn Sefyll Allan - Kate Evans

Kate yw ein gymnast sydd wedi sefyll allan oherwydd iddi wneud yn rhyfeddol o dda yn ein cystadleuaeth ym mis Tachwedd lle daeth yn 1af yn ei grŵp. Yn ogystal, mae Kate wedi sefyll allan oherwydd bod ei sgiliau gymnasteg yn dod yn daclusach. Mae Kate yn hynod gyfeillgar a chefnogol i'r holl gymnastwyr eraill yn ei sesiwn ac mae hi wrth ei bodd yn gweld eraill yn gwneud yn dda????


"Little Miss Sunshine" - Ariana Clement-Doyle

Mae Ariana yn gymnast hynod frwdfrydig; o'r eiliad y mae'n cyrraedd mae hi bob amser yn chwerthin ac yn gwenu hyd yn oed trwy'r tasgau anodd. Heb amheuaeth, mae'n amlwg ei bod yn mwynhau ei dosbarthiadau gymnasteg ac yn ‘ray of sunshine’????


Helpwr y Flwyddyn - Molly de Silva

Eleni, mae Molly wedi bod yn seren; un o'n tîm o gynorthwywyr gwirfoddol. Mae hi'n garedig, yn amyneddgar ac yn awyddus i gynorthwyo ein gymnastwyr iau i symud ymlaen. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr ei gwaith codi arian yn cefnogi'r clwb yn ystod y cyfnod cau cyntaf, gan gerdded i fyny Moel Elio yn yr eira, gan godi dros £ 600 i'r clwb. Diolch Molly ????


Gymnast Mwyaf Penderfynol - Elin Burnell

Bob wythnos mae Elin yn dod i'w sesiwn gyda ffocws ac yn barod i roi cynnig ar unrhyw sgil, ar unrhyw ddarn o offer. Nid yw hi byth yn rhoi’r gorau iddi pan ddaw sgil yn heriol neu os nad yw’n teimlo 100%. Llongyfarchiadau Elin.


Gymnastwr Mwyaf Ymroddedi - Emily Sutton

Heb amheuaeth, ein gymnastwr mwyaf ymroddedig ydi Emily! Mae Emily yn gweithio’n galed, hyd yn oed os yw'n sâl ac wedi gwneud cynnydd enfawr eleni. Hi yw'r cyntaf bob amser i gynnig cymorth ar gyfer asesiadau hyfforddwyr a gweithgareddau clwb ac anaml (os byth) yn colli sesiwn. Mae Emily yn fraint llwyr i ddysgu ac mae'n un o'r gymnastwyr gwrtais, mwyaf caredig y gallech chi eu cyfarfod. Mae hi'n hynod gyfeillgar i bawb y mae'n dod ar eu traws yn y clwb


Gymnast Newydd Gorau - Solomon Williams

O ddim ond bod yn Dreigiau Dyffryn am ddim ond deufis, mae gymnasteg Solomon wedi mynd o nerth i nerth yn ystod ei sesiynau dwy awr. Mae ei sgil a'i allu naturiol wedi'i ddangos trwy ennill ei gystadleuaeth gymnasteg gyntaf ym mis Tachwedd. Da iawn Solomon!


Olaf i Adael - Lili Abas

Mae Lili bob amser yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd, i roi cynnig ar wahanol bethau a datblygu ei sgiliau gymnasteg, hyd yn oed os yw hyn yn golygu aros ychydig funudau'n hwyr! Mae hi'n gweithio'n galed iawn ar unrhyw dasg a osodwyd ac mae wedi gwneud cynnydd gwych o ganlyniad!


Gymnast y Flwyddyn - Bethan Rogers

Dechreuodd Bethan gymnasteg yn Gwynjim Hydref 2014, tua 5 oed yn gwneud un sesiwn yr wythnos. Aeth I parhau I wneud gymnasteg gyda Gwynjim a nawr gyda Dreigiau’r Dyffryn, lle mae'n gwneud gymnasteg am 9 awr yr wythnos.

Bethan yw'r cyntaf bob amser i roi cynnig ar sgiliau newydd a hi yw'r olaf bob amser i orffen ei sesiwn, gan ei bod bob amser yn gwneud ei ‘conditioning’ yn gywir. Nid yw hi byth yn colli sesiwn ac mae hi bob amser yn barchus tuag at ein holl hyfforddwyr. Ni fydd hi byth yn gadael unrhyw gymnast allan ac mae hi bob amser yn gefnogol iawn i eraill.

Mae Bethan nid yn unig yn gymnastwr eithriadol, yn weithiwr caled, yn unigolyn dewr a charedig, mae’n gefnogol ac yn gyfeillgar iawn i'w chyd-gymnastwyr.


Gymnast Sydd Wedi Datblygu Fwyaf - Angharad Llwyd

Trwy gydol y 6 mis y mae Angharad wedi bod yn Dreigiau’r Dyffryn mae wedi meistroli ystod eang o sgiliau gymnasteg newydd. O ganlyniad i'w hymroddiad a'i gwaith caled, enillodd y lle cyntaf yn ein cystadleuaeth gymnasteg ym mis Tachwedd. Da iawn Angharad!


Ethos Tim Fwyaf - Hugo Rodrigues

Hugo yw'r person cyntaf bob amser i annog a chefnogi'r gymnastwyr eraill yn ei sesiwn; ceisio ei orau i wneud i eraill deimlo'n gyffyrddus ac yn hapus trwy gydol eu hamser yn y gym. Heb fethu, bydd Hugo bob amser yn cynnig geiriau o anogaeth i unrhyw un pan fyddant yn cael sgiliau yn anodd. Mae bob amser yn gwneud i'r hyfforddwyr wenu hefyd!


Gwbor AAA: 'Amazing Attitude Award' - Osian Lewis

Mae Osian bob amser yn dod i'w sesiwn yn hapus gyda straeon diddiwedd am ei wythnos sydd bob amser yn gwneud i'r hyfforddwyr a gymnastwyr eraill chwerthin a gwenu. Mae Osian bob amser yn ceisio pob tasg ac yn gweithio'n galed i wella a symud ymlaen yn ei wersi. Mae o bob amser yn gwneud ei orau, hyd yn oed pan ddaw'r tasgau'n anodd.