• Sesiynau Hanner Tymor

Sesiynau Hanner Tymor

Sesiynau Hanner Tymor

Mae dosbarthiadau arferol yn dod i ben am hanner tymor yr wythnos nesaf, ond mi fyddan yn cynnig ein sesyniau trw dydd.

Bydd y sesiynau'n cynnwys gymnasteg, gemau ac ystod o weithgareddau eraill.

Dyddiad: Dydd Mawrth 1af Mehefin a Dydd Mercher 2il Mehefin.

Amser: 9 y.b – 3 y.h.

Dewch â: Cinio/bocs bwyd a dŵr.

Pris: £20.00 am 1 diwrnod (yn daladwy trwy ddebyd uniongyrchol)

Nodyn: Nid yw'r sesiynau debyd uniongyrchol misol yn cwmpasu'r sesiynau hyn.

Sut i archebu: Bydd lleoedd yn gyfyngedig oherwydd rheolau pellhau COVID. Cysylltwch â Sophie trwy Facebook neu e-bost i sicrhau lle i'ch plentyn.