• Dychwelwch i Gymnasteg
  • Dychwelwch i Gymnasteg
  • Dychwelwch i Gymnasteg
  • Dychwelwch i Gymnasteg

Dychwelwch i Gymnasteg

Ma sesiynau gymnasteg yn ailddechrau yn Dreigiau Dyffryn o ddydd Mawrth 4ydd o Fai.

Bydd sesiynau gymnasteg yn dychwelyd ar yr amseroedd blaenorol.

Cymerir taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer mis Mai ar yr un diwrnod o'r mis â'ch taliadau craff.

Os ydych wedi canslo eich taliad debyd uniongyrchol, byddwn yn anfon dolen fel y gellir ei sefydlu eto.

Rydym yn gyffrous iawn I weld pawb yn ol.

Diolch

Sophie