• Sesiynau Haf 2023
Cymraeg English

Sesiynau Haf 2023

Mae ein hwythnos olaf o sesiynau rheolaidd y tymor hwn yn ystod yr wythnos rhwng dydd Llun 17 Gorffennaf a dydd Iau 20 Gorffennaf 2023.

Yr wythnos ganlynol, bydd sesiynau gwyliau dydd dewisol ar gael fel a ganlyn:

  • Wythnos 1: Dydd Llun 24ain, Mawrth 25ain, Dydd Mercher 26ain Gorffenaf SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 2: Dydd Llun 31ain Gorffenaf, Mawrth 1af Awst, Dydd Mercher 2il, AR GAU AR GYFER GWYLIAU
  • Wythnos 3: Dydd Llun 7fed, Mawrth 8fed, Dydd Mercher 9fed Awst SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 4: Dydd Llun 14eg, Mawrth 15fed, Dydd Mercher 16eg Awst SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 5: Dydd Llun 21ain, Mawrth 22ain, Dydd Mercher 23ain Awst SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 6: Dydd Llun 28ain, Mawrth 29ain, Dydd Mercher 30ain Awst SESIYNAU GWYLIAU

Mae sesiynau rheolaidd i bawb yn dechrau eto ar ddydd Llun 4ed Medi.

Llun

Mawrth

Mercher

9:00 y.b – 3:00 y.h

‘Gym & games’ trwy’r dydd

£25.00

9:00 y.b – 3:00 y.h

‘Gym & games’ trwy’r dydd

£25.00

9:00 y.b – 3:00 y.h

‘Gym & games’ trwy’r dydd

£25.00

3:00 y.h – 6:00 y.h

Sesiwn Squad

£15.00

Dim ond ar gyfer:
Llun 6-8 "Middle Dragons"
Mawrth 4-6 "Mini Dragons"
Mercher 4-7 "Squad"
Iau 6-8 "Older Dragons"

Os ydych chi wedi derbyn
llythyr i gychwyn unrhyw un o'r
sesiynau ym mis Medi,
gallwch chi ddod!

3:00 y.h – 4:00 y.h

Open gym

£5.00

Dewch â: Ar gyfer sesiynau trwy'r dydd, dewch â phecyn bwyd a dŵr. Het haul/hufen ar gyfer diwrnodau heulog.

Taliad: Yn daladwy trwy ddebyd uniongyrchol. Nid yw eich taliadau debyd uniongyrchol misol rheolaidd yn cynnwys sesiynau gwyliau.

Sut i archebu: Cysylltwch â Sophie drwy Facebook, e-bost (info@dreigiaurdyffryn.co.uk) neu drwy ein ffurflen ymholiad gwefan i sicrhau lle. Archebu yn hanfodol.

Nodyn:

  • Cesglir ein ffioedd hyfforddi rheolaidd trwy ddebyd uniongyrchol misol, felly bydd taliad misol yn cael ei gasglu fel arfer ar eich cyfradd arferol yn ystod gwyliau'r haf.
  • Nid yw sesiynau gymnasteg yn ystod y dydd yn ystod y gwyliau wedi'u cynnwys yn y ffioedd hyfforddi misol rheolaidd, ac os cânt eu mynychu, caiff taliadau eu casglu'n awtomatig drwy ddebyd uniongyrchol.
26/06/23