• Sesiynau Gwyliau Haf

Sesiynau Gwyliau Haf

DYDDIAD HYFFORDDIANT RHEOLAIDD DIWETHAF A DECHRAU SESIYNAU HAF

Sylwch, mi fydd ein wythnos olaf o sesiynau rheolaidd yn ystod yr wythnos o ddydd Llun 19 Gorffennaf - dydd Iau 22ain Gorffennaf.

Yr wythnos ganlynol, bydd sesiynau gwyliau dewisol yn ystod y dydd ar gael am y 5 wythnos nesaf (dydd Mawrth, Mercher a Iau), gan ddechrau ddydd Mawrth 27ain Gorffennaf.

Ni fydd unrhyw ddosbarthiadau gwyliau dewisol yn ystod yr wythnos 31ain Awst - 2il Medi.

Mae sesiynau rheolaidd i bawb yn cychwyn eto ddydd Llun Medi 6ed.

Sylwch: cesglir ein ffioedd hyfforddi rheolaidd trwy ddebyd uniongyrchol misol, felly cesglir taliad misol fel arfer ar eich cyfradd reolaidd yn ystod gwyliau'r haf.

Ni chynhwysir sesiynau gymnasteg gwyliau yn y ffioedd hyfforddi misol rheolaidd, ac os fyddwch yn mynychu, cesglir taliadau yn awtomatig trwy ddebyd uniongyrchol.

Mawrth

Mercher

Iau

9:00 y.b – 3:00 y.h

Gymnasteg a gemau trwy’r dydd

£20.00

9:00 y.b – 3:00 y.h

Gymnasteg a gemau trwy’r dydd

£20.00

10:30 y.b – 11:30 y.b

Sesiwn ymarfer ar unrhyw offer

Dan 8 oed

£5.00

3:00 y.h – 4:00 y.h
Beam a bar

Unrhyw oed

£5.00

11:30 y.b – 12:30 y.h

Sesiwn ymarfer ar unrhyw offer

8 oed+

£5.00

4:00 y.h – 5:00 y.h

Tumble a vault

Unrhyw oed

£5.00

Dyddiau: Dydd Mawrth, Mercher, a Iau.

Dyddiadau: Dydd Mawrth 27ain Gorffennaf - 26 Awst.

Amseroedd: Gweler uchod.

Dewch â chi: Trwy gydol y dydd, dewch â chinio a dŵr llawn.

Taliad: Yn daladwy trwy ddebyd uniongyrchol.

Nodyn: Nid yw'r sesiynau debyd uniongyrchol misol yn cwmpasu'r sesiynau hyn.

Sut i archebu: Bydd lleoedd yn gyfyngedig oherwydd rheolau pellhau. Cysylltwch â Sophie trwy Facebook neu e-bost i sicrhau lle i'ch plentyn.