• Ymweliad

Ymweliad

Roedd yn wych cael ymweliad gan “Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol” y Senedd a oedd yn cynnal cyfres o ymweliadau â Gogledd Cymru i edrych ar gyfranogiad mewn clybiau chwaraeon Cymraeg mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru.

Roedd yn gyfle gwych i ni gwrdd â’r Pwyllgor a rhannu gyda nhw ein llwyddiannau a’r heriau sy’n ein hwynebu.

Roedd yr ymweliad yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol iawn i'r aelodau i ddysgu am y clwb a'i waith; gwerthfawrogi ein cyflwyniad manwl.