• Sesiynau Haf 2022

Sesiynau Haf 2022

Mae ein hwythnos olaf o sesiynau rheolaidd y tymor hwn yn ystod yr wythnos rhwng dydd Llun 18 Gorffennaf a dydd Iau 21 Gorffennaf 2022.

Yr wythnos ganlynol, bydd sesiynau gwyliau dydd dewisol ar gael fel a ganlyn:

  • Wythnos 1: Dydd Mawrth 26ain, Dydd Mercher 27ain, Dydd Gwener 29ain Gorffennaf SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 2: Dydd Mawrth 2il, Dydd Mercher 3ydd, Dydd Gwener 5ed Awst SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 3: Dydd Mawrth 9fed, Dydd Mercher 10fed, Dydd Gwener 12fed Awst SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 4: Dydd Mawrth 16eg, Dydd Mercher 17eg, Dydd Gwener 19eg Awst SESIYNAU GWYLIAU
  • Wythnos 5: Dydd Mawrth 23ain, Dydd Mercher 24ain, Dydd Gwener 26ain Awst AR GAU AR GYFER GWYLIAU
  • Wythnos 6: Dydd Mawrth 30ain, Dydd Mercher 31 Awst, Dydd Gwener 2 Medi SESIYNAU GWYLIAU

Mae sesiynau rheolaidd i bawb yn dechrau eto ar ddydd Llun 5ed Medi.

Mawrth

Mercher

Gwener

9:00 y.b – 3:00 y.h

‘Gym & games’ trwy’r dydd

£25.00

9:00 y.b – 3:00 y.h

‘Gym & games’ trwy’r dydd

£25.00

10:00 y.b – 11:00 y.b

Sesiwn Baby Gym

(odan 5 oed: archebu ar-lein)

£5.00

3:00 y.h – 4:00 y.h

Sesiwn Sgiliau

£5.00

Wythnos 1: Somersaults

Wythnos 2: Rhythmic gymnastics

Wythnos 3: Aerials

Wythnos 4: Acro gymnastics

Wythnos 6: Flips & tricks

3:00 y.h – 4:00 y.h

Open gym

(unrhyw oed)

£5.00

Dod a ffrind (nad yw’n aelod o’r clwb) am ddim!

4:00 y.h – 5:00 y.h

Sesiwn Squad ac Advanced

£5.00

4:00 y.h – 5:00 y.h

Sesiwn Freestyle/Parkour

£5.00

Gollwng yn gynnar/casglu hwyr: Efallai y byddwn yn cynnig opsiwn casglu 8am/5pm os oes digon o alw. Holwch.

Dewch â: Ar gyfer sesiynau trwy'r dydd, dewch â phecyn bwyd a dŵr. Het haul/hufen ar gyfer diwrnodau heulog.

Taliad: Yn daladwy trwy ddebyd uniongyrchol. Nid yw eich taliadau debyd uniongyrchol misol rheolaidd yn cynnwys sesiynau gwyliau.

Sut i archebu: Cysylltwch â Sophie drwy Facebook, e-bost (info@dreigiaurdyffryn.co.uk) neu drwy ein ffurflen ymholiad gwefan i sicrhau lle. Archebu yn hanfodol.

Nodyn:

  • Cesglir ein ffioedd hyfforddi rheolaidd trwy ddebyd uniongyrchol misol, felly bydd taliad misol yn cael ei gasglu fel arfer ar eich cyfradd arferol yn ystod gwyliau'r haf.
  • Nid yw sesiynau gymnasteg yn ystod y dydd yn ystod y gwyliau wedi'u cynnwys yn y ffioedd hyfforddi misol rheolaidd, ac os cânt eu mynychu, caiff taliadau eu casglu'n awtomatig drwy ddebyd uniongyrchol.
  • Mae sesiynau campfa babanod yn cael eu harchebu/taladwy ar-lein.

PDF Llwythoi lawr