• Cychwyn Tymor yr Hydref

Cychwyn Tymor yr Hydref

Gobeithio bod pawb wedi bod yn mwynhau gwyliau'r haf.

Mae ein hwythnos olaf o sesiynau gwyliau yr wythnos hon; 23ain - 25ain Awst.

Bydd y ‘gym’ ar gau yr wythnos ganlynol cyn ailagor ar gyfer dosbarthiadau arferol ddydd Llun 6 Medi ar gyfer gwersi tymor rheolaidd.

Dyddiadau:

Tymor yr Hydref: 6ed Medi – 23ydd o Rhagfyr.

Nodyn Mae rheolau Covid-19 yn dal i fod ar waith:

Dylai oedolion a gymnastwyr dros 11 mlynedd oed wisgo mwgwd wyneb yn yr adeilad (oni bai eu bod wedi'u heithrio).

Dylid tynnu mwgwd wyneb i cymerud rhan yn y sesiynau gymnasteg.

Mae'r adeilad yn parhau ar gau i'r cyhoedd a rhieni yn ystod sesiynau. Os oes angen i chi siarad ag aelod o staff, gallwn drefnu cyfarfod pan nad yw hyfforddwyr yn brysur yn hyfforddi gymnastwyr.

Dylai gymnastwyr ddal i fynd i mewn i'r gampfa trwy uned 6 (drws chwith) ac allan o drws uned 7 (drws dde).

Pob Aelod:

Rhaid i bob aelod sy'n mynychu sesiynau gymnasteg fod ag aelodaeth Gymnasteg Brydeinig gyfredol (British Gymnastics)

Bydd aelodau heb aelodaeth Gymnasteg Prydain yn cael eu troi i ffwrdd wrth y drws gan hyfforddwyr.

Gallwch ymuno yma: www.british-gymnastics.org/gymnet/register/registerstart

Aelodau Newydd:

Sylwch: caniateir i aelodau newydd fynychu 2 sesiwn cyn bod yn rhaid iddynt ymuno â Gymnasteg Prydain.

Ffioedd Aelodaeth Gymnasteg Prydain:

Ar hyn o bryd mae ffioedd gymnasteg hamdden yn £ 13 (wedi'i ostwng o £ 19). Dyddiad adnewyddu blynyddol 1 Hydref.

Ar hyn o bryd mae ffioedd gymnast cyn-ysgol yn £ 9 (wedi'i ostwng o £ 13). Dyddiad adnewyddu blynyddol 1 Hydref.